Mindpark frågar om framtiden

Ta chansen: bli en del av bloggosfärens framtid. Julafton i bloggosfären. Själv ska jag försöka utröna det mer men kort:

  • Det saknas en vettig hubb för svensk bloggosfär. Nyligen är väl närmast. Bloggportalen är för … bjärt… Fr a behöver hubben bygga på en bredare definition av ”bloggande” än att prata om bloggar (min gamla käpphäst om att bloggen är ett format). Att blogga har utvecklats till något mer – och innefattar så många fler format än den traditionella bloggen (se min och Björns dialog mellan Bambuser-livecasts, blogginlägg, Jaikus etc.)
  • Slå sönder topplistorna – utveckla Johans algoritmer. Samarbeta med Kia och utveckla en tillförlitlig mätning av sociala medier.
  • (kopplat till hubbtanken) Mashuptjänst för individen. På riktigt. Se plaxos försök. Men helt transparent, flyttbart och enkelt att definiera.
  • Koppla till IRL. Mötesplatser face-to-face. Samarbete med Harrys för att inte fastna i storstäderna?

Några snabba. Mer lär komma. När jag inte behöver sova :)