Över nu

Jag fick ett mail från biskopen.

Jag vill också passa på att tacka Dig för Dina insatser som präst i stiftet, Jag vet att Du gjorde ett bra jobb!
I tisdags bifölls Din begäran om befrielse från prästämbetet i Domkapitlet

Det är över nu. Nej, det känns inte bra. Men oundvikligt.

…Jag är inte präst längre.